கரிகால சோழன் வாழ்க்கை குறிப்பு | Karikala Chola Life History & Karikala cholan biography.
தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் யாவை | Best Tourist Places In Tamil Nadu
தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் | Specialization of Tamil Language.
தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சியும் வரலாற்று காலமும் | Historical Period Of Tamil language
புதுக்கோட்டை ஆண்ட மன்னர்கள் | History Of Pudukkottai
செங்கிஸ் கான் வரலாறு   | Genghis Khan Biography, Founder Of The Mongol Empire.