சர்.சி.வி இராமன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு / Sir C.V. Raman invention biography in tamil.
பழங்கால வளரி என்னும் தமிழனின் ஆயுதம். / The valari weapon of ancient Tamil
பெருந்தலைவர் காமராசரின் வாழ்க்கை வரலாறு | kamarajar in valkai varalaru.
தமிழனின் கட்டிட கண்டுபிடுபிடிப்புகள் | Best Architectural Buildings in Tamil Nadu.
சித்தன்னவாசல் குகை ஓவியங்கள் பற்றிய விவரங்கள் | Sittanavasal Cave Paintings Full Details.
தமிழ்மொழியை வளர்க்க பாடுபட்ட மேல்நாட்டவர்கள் அறிஞர்கள்