பழங்காலத் தமிழர் வழிபாடுகளில் முருகன். / Murugan in Ancient Tamil God.
தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சியும் வரலாற்று காலமும் | Historical Period Of Tamil language
பூலித்தேவர் வாழ்க்கை வரலாறு | Puli Thevar Life History.
தமிழ்மொழியை வளர்க்க பாடுபட்ட மேல்நாட்டவர்கள் அறிஞர்கள்
பழங்கால தமிழர்களின் வீர விளையாட்டுக்கள் | Heroic Games of Ancient Tamils?
தமிழர்களின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள் | Traditional musical instruments of Tamils.