தமிழ் இலக்கிய வரலாறு | History of Tamil Literature
தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயில் வரலாறு மற்றும் சிறப்புகள்
தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் | Tourist Places In Tamil Nadu
அழகன்குளம் அகழ்வாய்வு | Azhagankulam Excavation.
தமிழ் நாடக இலக்கியம் தோற்றம்| Tamil Dramatic Origin & Literature.
உலகையே கடலால் இணைத்த தமிழனின் கடல் வணிகம்  / Ancient Tamilan Marine business