ஓலைச்சுவடி எழுத்துக்கள் அறிமுகமும் பாதுகாப்பும். / Palm-leaf manuscripts details in tamil.
உலகப் பொதுமறையாம்  திருக்குறள் | Thirukkural in Tamil.
தமிழனின் கட்டிடக்கலை அறிவியல் | The Architectural Science of Tamil
வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு.
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு | History of Tamil Literature
தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயில் வரலாறு மற்றும் சிறப்புகள்