கரிகால் சோழனின் பெயர் ‌விளக்கம் | Karikal Chola ‌Life History.
பழங்கால தமிழர்களின் வீர விளையாட்டுக்கள் | Heroic Games of Ancient Tamils?
தமிழர்களின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள் | Traditional musical instruments of Tamils.
உலகின் முதல் அணைக்கட்டு கல்லணை | World Oldest Dam Details In Tamil
உலகப் பொதுமறையாம்  திருக்குறள் | Thirukkural in Tamil.
மாமல்லபுரம் கடற்கரைக் கோயில் | Mamallapuram Beach Temple Details In Tamil.